Faraway Downs

Faraway Downs

Faraway Downs, tüm modern dünyanın gözleri önünde gelişen ve henüz insanda keşfedilmemiş topraklarda yaşayan bir grup insanın dramatik hikayesini anlatıyor. Dizi, farklı kültürlerin ve kişiliklerin birleşiminden oluşan Faraway Downs adlı hayali bir kasabadaki karakterlerin, yaşamları, kaderleri ve hayalleri üzerine odaklanıyor. Yaşamları boyunca hiç karşılaşmayabilecek olan bu karakterler, modernleşmenin, sanayi devriminin ve değişimin zorluklarıyla mücadele ederken bir araya gelirler. Her birinin kendi iç dünyası, aileleri, aşkları ve sırlarıyla mücadele etmeleri, diziye dramatik ve duygusal bir hava katıyor.