Feedback

Feedback

Feedback, bir halkla ilişkiler firmasında çalışan genç, zeki ve hırslı çalışanların profesyonel hayattaki gerilimlerini, karmaşık ilişkilerini ve hayal kırıklıklarını konu alıyor. Firmada hangi müşterinin PR krizini çözeceğine dair yoğun bir rekabet var. Her bölüm, bir krizin çözülme şekli ile birlikte, karakterlerin hırsları, hayalleri ve hezeyanlarını derfelike olarak gösteriyor. Feedback ayrıca, kişisel ve profesyonel çatışmaların insan psikolojisi üzerindeki etkisinin yanı sıra iş stresinin sağlık üzerindeki yadsınamaz etkisini de inceliyor.