The Boys

The Boys

"The Boys", kendi çıkarları doğrultusunda hareket eden ve halka zarar veren, yolsuz süper kahramanları durdurmaya çalışan bir grup sıradan insanın öyküsünü anlatır. Dizi isteğe bağlı olarak tanrısal güçleri olan insanların ufak nefislerini ve kişisel çıkarlarını koruma eğilimleri üzerine kurulmuştur. The Boys ekibi, yozlaşmış süper kahramanların tehditlerine karşı halkı korumak ve kahramanları yargılamak için kendi azimlerini ve kaynaklarını kullanırlar.